Coaching & training

DENSA is toonaangevend op haar vakgebieden en voert vanuit verschillende rollen binnen bestuur, beleid en management dagelijks haar opdrachten uit. Vrijwel altijd verschillende opdrachten naast elkaar, met de noodzaak tot efficiënt en effectief werken en schakelen tussen verschillende niveau’s en vakgebieden. Dit is mogelijk door brede kennis op onze vakgebieden, snel doorzien van de aanwezige cultuur en posities, kennis van de sociale kaart en een uitstekend netwerk. De hierbij opgebouwde kennis, kunde en benodigde vaardigheden zet DENSA in voor het verzorgen van persoonlijke coaching, teamcoaching en trainingen bij haar opdrachtgevers.

Coaching en training zijn instrumenten om een resultaat te bereiken. Samen met de opdrachtgever wordt van tevoren de opbrengstverwachting vastgesteld. Bij coaching is de persoonlijke ‘klik’ belangrijk, een kosteloze kennismaking vindt altijd plaats. Persoonlijke coaching richt zich op motieven, drijfveren, denkkader, kennis en competenties van de gecoachte en de zinvolheid van het werk. Teamcoaching en training richten zich op groepen en stimuleren en stroomlijnen het (resultaatgericht) samenwerken, op niveau brengen van kennis en verwerven van competenties.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten