Organisatie advies

De omgeving waarbinnen het beleid in het sociale domein zich afspeelt verandert, de vraag verandert, de aanpak verandert. Organisaties moeten zich steeds aanpassen. Thema’s die daarbij een rol spelen zijn de samenwerking met partners en andere manieren van werken. Denk aan het klantgerichter werken, de verzakelijking van de overheid, het werken met prestatie-indicatoren en monitoring. DENSA is gespecialiseerd om uw strategische vragen te vertalen in dienstverlening. Daarbij richten we ons niet alleen op het management, maar ook op de mensen op de werkvloer. Draagvlak bij de werkers in het veld is onontbeerlijk om "van visie naar actie” te komen. We maken daarbij gebruik van management modellen, analyse en management van bedrijfsprocessen en bekijken uw vraag vanuit verschillende disciplines, zoals financiën, procesvoering en personeelsmanagement.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten