Programma/project management

Er is een groot verschil tussen programma- en projectmanagement. Programma’s richten zich op organisatiedoelen op de langere termijn terwijl projecten zich richten op een concreet projectresultaat op korte termijn. DENSA heeft ervaring met beide vormen van management. Ons bureau is bekend met het gebruik van geschikte netwerken, methoden en technieken. Daarbij ligt de focus enerzijds op draagvlak en acceptatie en anderzijds op tijd, geld en kwaliteit. Daarnaast bezitten onze adviseurs de vaardigheden om soms tegenstrijdige randvoorwaarden en eisen te verenigen tot een gezamenlijk resultaat. Criteria daarbij zijn:

  • Tempo
  • Haalbaarheid
  • Efficiency
  • Flexibiliteit
  • Doelgerichtheid

Wij denken met u mee op welke wijze een programma of project binnen uw organisatie het beste ingericht kan worden.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten