Opdrachten

Begeleiden "bestuurlijke ronde tafels" passend onderwijs en jeugdzorg

Wie? Organisatiebureau in het midden van het land
Rol Procesbegeleider
Wat? Begeleiden "bestuurlijke ronde tafels" passend onderwijs en jeugdzorg
Wanneer? 2013