Opdrachten

Projectleider implementatie Carel, 2020

Wie? 3 gemeenten in het midden van het land, 94.000 inwoners
Rol Projectleider implementatie Carel leerplicht en leerlingenvervoer
Wat? Het leiden van het project voor de overstap van K2JM naar Carel, inclusief alle technische en inhoudelijke koppeling en het beantwoorden van vraagstukken rondom privacy en AVG, archivering en vernietiging en de inrichting van werkprocessen, standaard brieven en keuzeopties in Carel.
Wanneer? 2020