Opdrachten

Project coördinatie "BOVO" procedure

Wie? Project coördinatie "BOVO" procedure
Rol Projectcoördinator
Wat? Inpassen gevolgen Wet Passend Onderwijs en de eindtoets basisonderwijs bij de overstap van leerlingen van PO naar VO en het verbeteren van het voorlichtings- en overdrachtproces.
Wanneer? 2014