Opdrachten

Coaching beleidsmedewerker onderwijs

Wie? Grote gemeente in het midden van het land, 320.000 inwoners
Rol Coach
Wat? Coaching nieuwe senior beleidsmedewerker onderwijs, inwerken in het bredere vakgebied onderwijs en jeugd, sociale kaart, belangrijke thema’s landelijke, regionaal en lokaal
Wanneer? 2013