Opdrachten

Opstellen aanpak Jongeren zonder Dagbesteding

Wie? Regio in het westen van het land, 1.062.000 inwoners
Rol Facilitator en adviseur
Wat? Naar aanleiding van vastgelopen casuïstiek van jongeren zonder dagbesteding, die in veel gevallen overlast veroorzaken, zijn binnen de opdracht multidisciplinaire sessies begeleid gericht op het op gang brengen van het proces van ketensamenwerking rondom deze kwetsbare groep. Door gezamenlijke analyse van de casuïstiek en ieders rol daarin, het toepassen van verschillende werkvormen gericht op samenwerking en gebruik van de juiste theoretische onderbouwing, zijn de ketenpartners tot verbeterpunten op de huidige samenwerking en een vernieuwende aanpak voor jongeren met vastgelopen casuïstiek gekomen.
Wanneer? 2017