Opdrachten

Onderzoek raakvlakken passend onderwijs en transitie jeugdzorg

Wie? 3 gemeenten in het Westen van het land
Rol Adviseur
Wat? Het bepalen en in (tijds)perspectief zetten van gespreksonderwerpen en mogelijke belangen, overeenkomsten en verschillen in beleid(srichting) tussen het samenwerkinigsverband primair onderwijs en de 3 gemeenten
Wanneer? 2014