Opdrachten

Ontwikkeling model voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt risicojongeren

Wie? Gemeente in het Westen van het land met meer dan 500.000 invoners
Rol Adviseur
Wat? Opstellen model voor samenwerking met betrekking tot risicojongeren en een beschrijving maken van de te maken afspraken tussen de ketenpartners
Wanneer? 2014