Opdrachten

Evaluatie samenwerkingsovereenkomst RMC en leerplicht

Wie? regio Oosten van het land met 34.000 inwoners
Rol adviseur / projectleider
Wat? onderzoeken of de gemaakte afspraken "werken" en of eventueel aanpassing van deze afspraken nodig is.
Wanneer? 2014