Opdrachten

Facilitator

Wie? Grote gemeente in het westen van het land, 500.000 inwoners
Rol Facilitator
Wat? Begeleiden MT bij denk- en veranderingsproces resultaatgericht werken en cultuurverandering productgroep Leerlingzaken
Wanneer? 2012