Opdrachten

Uitvoering scholingsdagen passend onderwijs en zorg voor de jeugd

Wie? Landelijk, regionale bijeenkomsten
Rol Trainer/Facilitator
Wat? Scholingsdagen voor gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO in het kader van Passend onderwijs en zorg voor jeugd
Wanneer? 2013