Opdrachten

Opstellen formatierichtlijn voor de RMC functie

Wie? Landelijke organisatie
Rol adviseur
Wat? ontwikkelen van een formatierichtlijn voor de RMC functie, inclusief handleiding en inzichtelijke berekeningswijze
Wanneer? 2015