Opdrachten

Sparringpartner, 2019

Wie? Gedragswerk
Rol Sparringpartner
Wat? Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen
Wanneer? 2019