Opdrachten

Sparringpartner, 2020

Wie? Gedragswerk
Rol Sparringpartner en lid kernteam
Wat? Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
Wanneer? 2020