Opdrachten

Voorzitter/procesbegeleider bestuurlijk overleg VSV

Wie? Regio in het westen van het land, 1.062.000 inwoners
Rol Voorzitter bestuurlijk overleg/procesbegeleider
Wat? Het voorzitten en begeleiden van het bestuurlijk overleg VSV, bestaande uit gemeenten en onderwijsinstellingen uit de regio. Gericht op besluitvorming met consensus en het vrijmaken van de benodigde energie om voortijdig schoolverlaten effectief te voorkomen en bestrijden en jongeren in een kwetsbare positie optimaal te ondersteunen.  
Wanneer? 2018