Opdrachten

Begeleiden opstellen Regionaal Programma VSV, 2016

Wie? Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
Rol Adviseur / facilitator
Wat? Organiseren en begeleiden van werksessies met gemeenten en onderwijsinstellingen om te komen tot een gezamenlijk gedragen regionaal programma VSV 2016-2021 met doelen, maatregelen, bekostiging/budgetverdeling, regie, overleg- en organisatiestructuur, bestuurlijk en werkafspraken.
Wanneer? 2016