Opdrachten

Uitwerken regionale samenwerking LP-RMC & PO-JH, 2016

Wie? Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
Rol Adviseur
Wat?

Uitwerken verdergaande vorm van regionale samenwerking onderwijs-gemeenten. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: professionalisering leerplicht-RMC, vormgeven één contactpersoonschap voor onderwijs en partners namens 11 gemeenten, vormgeven gezamenlijke preventie van verzuim en uitval binnen het onderwijs, verkennen van het voeren van een gezamenlijke leerplicht- en RMC administratie en het verkennen van het gezamenlijk vormgeven scharnierfunctie passend onderwijs - jeugdhulp binnen het onderwijs.

Wanneer? 2016