Opdrachten

Kwartiermaker regionalisering

Wie? Branchevereniging voor leerplicht en RMC
Rol Kwartiermaker Regionalisering (landelijk)
Wat? Stimuleren, organiseren en helpen realiseren van regionale samenwerking leerplicht en RMC, in samenhang met aanpalende beleidsgebieden in opdracht van Ministerie OCW. Structureren, ontwikkelen en vastleggen kennis en kunde op het gebied bestuur, beleid, management en uitvoering wat betreft proces en inhoud.
Wanneer? 2008 t/m 2011