Opdrachten

Projectleider voor de implementatie van het regionale jongerenloket

Wie? gemeente van 167.000 inwoners/regio 9 gemeenten
Rol
projectleider
Wat?

Haalbaarheid en uitwerking regionaal jongerenloket, een samenwerkingsverband tussen het UWV WERKbedrijf, UWV klantgroep wajong, RMC en Werk & Inkomen van 9 gemeenten. Deze organisaties brengen de dienstverlening samen die zij te bieden hebben op het gebied van werk, school en/of een tijdelijk inkomen. Op deze wijze ontstaat er voor werk, school en tijdelijk inkomen één regionaal aanspreekpunt voor jongeren, ouders en andere organisaties die bij jongeren betrokken zijn. Het jongerenloket verzorgt het in contact komen met jongeren die mogelijk ondersteuning nodig hebben op de gebieden werk, school en inkomen. Het gaat hierbij ook expliciet om jongeren die nu nog géén beroep doen op ondersteuningsmogelijkheden en dus nu niet in beeld zijn. Vervolgens wordt samen met de jongere de hulpvraag en ondersteuningsbehoefte bepaald. Het jongerenloket zet de juiste begeleiding in om het gezamenlijke doel te bereiken: werk en/of school, met eventueel tijdelijke hulp op het gebied van financiën om het doel te bereiken. Hierbij werkt het jongerenloket, naast de direct deelnemende partners, samen met ketenpartners zoals onderwijsinstellingen, Bureau Jeugdzorg, GGZ-instellingen, MEE Gelderse Poort, NIM/R75 en politie/justitie. Het jongerenloket blijft de jongere volgen totdat het doel is bereikt: werk en/of school of het kortste traject daar naar toe. Met minder neemt het jongerenloket geen genoegen.

Wanneer? 2007