Opdrachten

Doorontwikkeling leerwerkloket, inbedding in Werkzaak en opstellen business case "leven lang leren"

Wie? Provincie en regio in het midden van het land
Rol projectleider / adviseur
Wat? opstellen van een business case "Een leven lang leren in een veranderde arbeidsmarkt" en het door ontwikkelen van het leerwerkloket binnen de context van de nieuwe regionale infrastructuur
Wanneer? 2015