Opdrachten

Interim RMC Coördinatie

Wie? Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners
Rol Interim RMC Coördinator
Wat? Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de aanpak VSV en jeugdwerkloosheid, vormgeven van ondersteuning voor Pro/VSO/Entree schoolverlaters van onderwijs naar arbeidsmarkt, door ontwikkelen van de integrale jongerenbenadering in het regionale jongerenloket van 16 tot 27 jaar en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp. 
Wanneer? 2017