Opdrachten

Doorontwikkelen Leerwerkloket

Wie? Regio in het midden van het land, 250.000 inwoners
Rol Procesbegeleider en adviseur
Wat?

Opstellen 5 jarig Business Plan 2017-2021 en jaarplan 2017, begeleiden van het tot stand komen van commitment, de juiste besluitvorming en communicatie, ondersteunen Stuurgroep en team Leerwerkloket bij doorontwikkeling.

zie ook: Ondertekening Business Plan Leerwerkloket

Wanneer? 2017