Opdrachten

Stimuleren ontwikkeling jongerenloket en ondersteuning teamleider jeugd

Wie? gemeente in het midden van het land met 75.000 inwoners
Rol Adviseur
Wat? Voorzitter projectgroep, secretaris stuurgroep, procesbegeleider Entree Arbeidsleren en Entree jongerenloket
Wanneer? 2014-2015