Opdrachten

Projectleiding en opstellen business case RBL

Wie? RMC subregio in het midden van Nederland
Rol projectleider
Wat? Opstellen business case voor opzetten regionaal bureau voor leerplicht, RMC en leerlingenvervoer met 4 gemeenten
Wanneer? 2013