Opdrachten

Realiseren VSV convenant en programma coördinatie

Wie? Regio in midden Nederland
Rol Programma manager
Wat? Uitvoeren programmamanagement VSV convenantmaatregelen namens de onderwijsinstellingen en de RMC contactgemeente, waarbij de MBO instelling als contactschool voor het Ministerie OCW fungeert.
Wanneer? 2012-2013