Opdrachten

Programmacoördinatie in verschillende wijken

Wie? Platform Samenwerkingsverbanden PO in Westen van het land
Rol Programmacoördinator en projectleider
Wat? Programmacoördinatie Brede Buurtzone en (boven bestuurlijke) projectleiding realisatie Brede buurtzones in verschillende wijken in een G4 gemeente
Wanneer? 2011 en 2012