Opdrachten

Voorzitter en procesbegeleider stuurgroep passend onderwijs & jeugdhulp

Wie? Regio westen van Nederland, 622.000 inwoners
Rol voorzitter en procesbegeleider
Wat? Voorzitten stuurgroep en proces begeleiden bij invoering passend onderwijs en de transitie jeugdhulp waarin afspraken tussen onderwijs en gemeenten over taken, verantwoordelijkheden, verwijzingen, overdracht en financiën gemaakt worden.
Wanneer? 2013