Opdrachten

Projectleider Kernpartneraanpak MBO, 2019

Wie? Regio in het midden van het land, 1 milj. inwoners
Rol Projectleider kernpartneraanpak MBO
Wat? Het uitwerken van een regionale kernpartneraanpak voor de samenwerking tussen MBO en gemeenten. De kernpartners zijn leerplicht/RMC (gemeente), ondersteuning/hulp (gemeenten), zorgverantwoordelijke school (MBO) en schoolarts (gemeenten). De 28 vestigingen en 16 gemeenten gaan op casuïstiek niveau tot echte samenwerking en afstemming komen waardoor de beschikbare middelen snel, efficiënt en effectief ingezet worden. 
Wanneer? 2019