Opdrachten

Interim teamleider RBL, 2019

Wie? Regio 16 gemeenten, 725.000 inwoners
Rol Interim Teamleider RBL
Wat? Interim Teamleider RBL, herijken regionale afspraken en uitvoering, adviseren doorontwikkeling regionaal bureau voor leerplicht en RMC in de regio en aansluiting sociaal domein optimaliseren
Wanneer? 2019