Opdrachten

Begeleiden tot stand komen Regionale Educatieve Agenda

Wie? Regio in het Noorden van het land
Rol facilitator
Wat? Begeleiden bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten om te komen tot een gedragen agenda voor de REA, concrete actie en een opzet van de structuur voor borging van de gemaakte afspraken.
Wanneer? 2015