Opdrachten

Begeleiding stuurgroep passend onderwijs-jeugdhulp

Wie? Regio in de Randstad, 3 gemeenten, 637.000 inwoners
Rol Procesbegeleider
Wat? Begeleiden stuurgroep passend onderwijs-jeugdhulp voor het bereiken van een goede samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. 
Wanneer? 2016