Opdrachten

Interim RMC Coördinator

Wie? Regio in de Randstad, 5 gemeenten, 178.000 inwoners
Rol RMC Coördinator
Wat? Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de aanpak VSV en jeugdwerkloosheid, vormgeven van ondersteuning voor Pro/VSO/Entree schoolverlaters van onderwijs naar arbeidsmarkt, door ontwikkelen van de integrale jongerenbenadering in het regionale jongerenloket en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp. 
Wanneer? 2016