Opdrachten

Optimaliseren regionale samenwerking leerplicht en RMC

Wie? Regio in het zuiden van het land, 402.000 inwoners
Rol Adviseur
Wat? Inventarisatie huidige regionale afspraken en uitvoering leerplicht en RMC. Verkenning naar gewenste vorm van regionale samenwerking en uitwerking hiervan in samenwerkingsovereenkomst, begroting, verwerkersovereenkomst en overige stukken voor de besluitvorming. 
Wanneer? 2018