Opdrachten

RMC Coördinator a.i., 2019

Wie? Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
Rol Interim RMC Coördinator
Wat? Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket 16-27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en realiseren aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
Wanneer? 2019