Opdrachten

Faciliteren bestuurlijk overleg VSV

Wie? RMC regio in de Randstad, 9 gemeenten, 1.062.000 inwoners
Rol Facilitator
Wat? Begeleiden bestuurlijk overleg voortijdig schoolverlaten, met als doel de samenwerking tussen de gemeenten en onderwijs in de regio krachtig voort te zetten in het kader van de uitbreiding van de taken van het RMC. 
Wanneer? 2015-2016