Opdrachten

Onderzoek regionale samenwerking onderwijs-gemeenten

Wie? Regio in het noorden van het land, 11 gemeenten, 430.000 inwoners
Rol Adviseur
Wat? Onderzoeken van de mogelijkheden voor het bereiken van toegevoegde waarde van regionale samenwerking bij de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van de samenwerking rondom casuïstiek bij de thema’s leerplicht, voortijdig schoolverlaten en de aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp.
Wanneer? 2015-2016