Opdrachten

Begeleiden overgang RBL en RAJ naar nieuwe GR

Wie? Regio in het midden van het land, 193.000 inwoners
Rol Adviseur
Wat? Begeleiden en ondersteunen overgang regionaal bureau leerlingzaken en regionaal account jeugd van GR-openbaar lichaam naar GR-bedrijfsvoeringorganisatie. Bemiddeling tussen betrokken gemeenten op management- en beleidsniveau en advisering op inhoudelijke, organisatorische, juridische en privacy/ICT technische aspecten van de nieuwe regionale samenwerking.
Wanneer? 2018