Opdrachten

Begeleiding opstellen programma VSV 2016-2021

Wie? Regio in het midden van het land, 192.000 inwoners
Rol Procesbegeleider
Wat? DENSA heeft in opdracht van de Stuurgroep VSV het tot stand komen van het Regionaal Programma VSV 2016-2021 begeleid. Door de inbreng van zowel kennis als kunde en de benodigde vaardigheden is in korte tijd een gedragen plan opgesteld.
Wanneer? 2016