Opdrachten

Naar een nieuw Regionaal Onderwijsbeleid

Wie? VNG, in combinatie met 2 andere toonaangevende bureau's
Rol Adviseur
Wat?

In pilotregio’s met betrokken gemeenten en onderwijsinstellingen inzetten op versterking van de samenwerking, verkennen van nieuwe vormen van sturing en beleid, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk op te lossen.

Wanneer? 2016