Opdrachten

Ondersteuningstraject "Naar een nieuw regionaal onderwijs beleid"

Wie? VNG, in een consortium met 2 andere adviesbureau's
Rol Adviseur
Wat? Met alle betrokken partijen in een regio inzetten op versterking van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Nieuwe vormen van sturing en beleid verkennen, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk oplossen.
Wanneer? 2015