Opdrachten

Landelijk project Regionaal Onderwijsbeleid

Wie? Landelijk project, opdrachtgever VNG, consortium met Oberon/KBA
Rol Adviseur
Wat?

In pilotregio’s met betrokken gemeenten en onderwijsinstellingen inzetten op versterking van de samenwerking, verkennen van nieuwe vormen van sturing en beleid, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk oplossen. Binnen het ondersteuningsteam zijn door DENSA drie pilotregio's ondersteund, gericht op 1. De positionering van het RMC in het sociale domein, 2. Het ontwikkelen van een regionale Jeugd-agenda in de samenwerking regionaal werkbedrijf en het RMC en 3. Het op gang brengen van de discussie over en onderbouwen van wat de beste kansen geeft op werk: direct van praktijkonderwijs aan het werk of eerst naar het MBO. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan het leveren van kennis en kunde voor het verdere ondersteuningsprogramma en de website www.regionaalonderwijsbeleid.nl.

Wanneer? 2017