Opdrachten

Begeleiden uitwerking en implementatie samenwerking leerplicht en RMC

Wie? 2 gemeenten in het zuiden van het land, 86.000 inwoners
Rol Adviseur/projectleider
Wat? Uitwerking samenwerking leerplicht en RMC, voorbereiden en begeleiden besluitvorming en begeleiding realisatie van de samenwerking op inhoudelijk, organisatorisch, technisch, juridisch en personeelsvlak.
Wanneer? 2018