Opdrachten

Implementatie Steunpunt Jongeren

Wie? Regio van 3 gemeenten in het westen van Nederland
Rol Projectleider
Wat?

Implementeren steunpunt jongeren, een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf, UWV wajong, RMC en SOZA van 3 gemeenten in het westen van het land. De jongerenadviseurs van het Steunpunt houden zich bezig met het begeleiden van jongeren naar school, werk en/of een tijdelijk inkomen. Daarbij heeft het Steunpunt de regie over de dienstverlening aan jongeren in de keten Onderwijs, Werk en Inkomen. Wanneer jongeren in beeld komen van één van de partners van het Steunpunt dan wordt binnen het Steunpunt multi-disciplinair bepaald welke aanpak het beste is en welke ondersteuning de jongere nodig heeft om opleiding te volgen of een baan te vinden.

Wanneer? 2008