Opdrachten

Verkenning en opstellen business case

Wie? regio in het midden van het land met 210.000 inwoners
Rol Adviseur
Wat? verkenning kansen en bedreigingen en opstelen business case voor opzetten regionale administratie voor leerplicht, RMC en leerlingenvervoer met 5 gemeenten
Wanneer? 2014