Opdrachten

Onderzoeker en kwartiermaker samenwerking leerplicht en RMC

Wie? 5 middelgrote en kleinere gemeenten in het midden van het land; 40.000 jongeren
Rol Onderzoeker en kwartiermaker
Wat? Onderzoeken toegevoegde waarde en draagvlak regionale samenwerking leerplicht en RMC.  Na besluitvorming in de gemeenten implementeren van het RBL.
Wanneer? 2011-2012