Missie

DENSA ondersteunt overheid, onderwijs en (maatschappelijke) partners met advies, training en management. Missie: het helpen van opdrachtgevers op weg naar de juiste, effectieve en efficiënte inzet van middelen en mogelijkheden op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn en werkgelegenheid. DENSA draagt bij aan een efficiënte en transparante overheid, met helder beleid en krachtig bestuur.

DENSA streeft daarbij de volgende doelstellingen na:

 • Samenhang versterken tussen beleid en praktijk
 • Verbinden van mensen, teams en organisaties
 • Vergroten van transparantie
 • Verbeteren van de onderlinge communicatie
 • Vergroten van onderlinge samenwerking
 • Vinden, borgen en inzetten van expertise, kennis en ervaring
 • Vinden, delen en gebruik maken van ideeën

Dit leidt tot de resultaten die betrekking hebben op:

 • Maximaliseren effectief gebruik instrumenten
 • Efficiënte inzet van middelen
 • Kostenbesparing en transparantie
 • Versterken interne kennis, concepten en ideeën