Over DENSA

Welkom op de website van DENSA adviseurs! Sinds 2002 is DENSA een klein, toonaangevend advies- en management bureau op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn en werkgelegenheid. Daar waar DENSA actief is, verbinden partijen zich en ontstaat toegevoegde waarde. Onze daadkracht, kennis en kunde en persoonlijke vaardigheden staan garant voor een goed lopend proces en het efficiënt uitvoeren van opdrachten voor gemeenten, onderwijsinstellingen, zelfstandige bestuursorganen, provincies en ministeries.
 
Wij houden ons dagelijks bezig met de volgende thema's:
 • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • Voortijdig schoolverlaten
 • Zorg in het onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Jeugdagenda
 • Jeugdzorg

Binnen onze thema's brengen wij samenwerking tot stand, die te allen tijde meerwaarde oplevert en aansluit bij de vragen van de de opdrachtgever. Graag brengen wij verbanden aan tussen thema's, zodat bij de opdrachtgever een integrale visie, organisatie en werkwijze kan ontstaan. Gezien vanuit het perspectief van jongeren, ouders en hun directe leefomgeving, en natuurlijk ook vanuit de belangen, mogelijkheden en middelen van de samenwerkende organisaties.

Voor het bereiken van de doelstellingen bieden wij de volgende diensten aan:
 • Coaching & training
 • Lesgeven & faciliteren
 • Programma/project management
 • Interim management
 • Organisatie advies
 •