Visie

DENSA zet haar jarenlang opgebouwde kennis en kunde, haar relevante netwerk en zorgvuldig samengestelde team van adviseurs en managers in om haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. DENSA zorgt voor de juiste mix van vakkennis, ervaring en vaardigheden, zodat opdrachten efficiënt, beheerst en met een gestroomlijnd proces uitgevoerd worden. Dat schept vertrouwen en rust om de volle aandacht te kunnen richten op de maatschappelijke uitdagingen waar onze opdrachtgevers voor staan. Hierbij speelt samenwerking een grote rol: regionale samenwerking en/of ketensamenwerking tussen overheden, onderwijs en partners en interne samenwerking (binnen organisaties). Alleen bij samenwerking tussen de juiste partners rondom een maatschappelijk thema kunnen alle mogelijkheden en middelen samenkomen. DENSA biedt hiervoor diensten aan op het gebied van visieontwikkeling, idee- en planvorming, concrete uitwerking, implementatie of het tijdelijk aansturen van organisaties.